•  
  Phòng Tư Vấn Kỹ Thuật Xử Lý
  Tel: (84-4) 6329 3338 - 6687 3339
  Hotline: 0943638929
 •  
  Phòng Tư Vấn Giấy Tờ, thủ tục Môi trường
  Tel: (84-4) 6329 3338 - 6687 3339
  Hotline: 0983513296
 •  
  Phòng Tư Vấn Thiết Bị Môi trường
  Tel: (84-4) 6329 3338 - 6687 3339
  Hotline: 0983513296
CEND.,JSC có mặt trên mạng lưới môi trường Việt Nam vào năm 2017 và chính thức hoạt động kinh doanh vào năm 2018 Lấy nền tảng là kỹ thuật và Sự hiểu biết về Luật Môi trường, cùng sự liên kết với các cơ quan chính phủ, các cơ quan chuyên về tài nguyên và môi trường của Việt Nam, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, xử lý môi trường và các giải pháp tổng hợp về môi trường để đem lại cho các doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất… sự chính xác về công nghệ, sự tuân thủ về Pháp luật môi trường cũng như để bảo vệ môi trường chung của chúng ta

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn