BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  09-05-2023

Khi quý doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng chắc hẳn sẽ quan tâm đến các thủ tục xin giấy phép môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đề án bảo vệ môi trường

  09-05-2023

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một loại thủ tục pháp lý mà những doanh nghiệp phải làm theo quy định của pháp luật.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  09-05-2023

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.

Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động

  09-05-2023

Trong môi trường hiện nay, để bảo vệ sức khỏe tăng năng suất lao động, nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì cần phải quan tâm và đảm bảo an toàn cho người lao động

Đánh Giá Ergonomic

  09-05-2023

Năng suất lao động của người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó an toàn lao động, tâm trạng, sức khỏe của người lao động

0983513296