Xử lý khí thải phòng in

  09-05-2023

Ngành công nghiệp bao bì và in ấn được coi là ngành phụ trợ không thể thiếu để hỗ trợ cho các ngành sản xuất khác

Xử lý khí thải công nghệ biofilter

  09-05-2023

Công nghệ Biofilter (lọc sinh học) là một biện pháp xử lý ô nhiễm khí thải có chi phí đầu tư thấp, vận hành rẻ và thân thiện môi trường

0983513296