Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Mr. Nguyễn Đức Khang
Mr. Trần Quốc Hưng
Tin mới
Đối tác
Công thức tính bể aerotank khuấy đảo hoàn chỉnh

Công thức tính bể aerotank khuấy đảo hoàn chỉnh

Tài liệu tham khảo: xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết nhà xuất bản ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh 2014. Trần Hiếu Nhuệ, Xử lý nước thải, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1987. Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng, 2000. W.Wesley, Hill series in water resource and Environmental  Engineering, 1998.

Đây là công thức tính toán bể Aerotank rất khoa học nên được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và các nước tư bản. Các bạn chỉ cần nhập BOD và lưu lượng nước thải là có kết quả ngay. Bạn nào thích thì cũng có thể đặt lại giá trị động học để cho phù hợp với hiện trang mặt bằng của mình cũng được nhưng nhớ không vượt quá ngoài thông số đã cho. Công thức này cũng có thể sử dụng cho các bể aerotank dạng khác như mương oxi hóa, SBR, chảy đều…nhưng các bạn nhớ thay đổi các thông số động học cho phù hợp là được

 

Tính Aerotank trộn hoàn chỉnh

để tìm thể tích bể Aerotank, chỉ cần nhập lưu lượng và BOD vào ô trống rồi xem kết quả