Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Mr. Nguyễn Đức Khang
Mr. Trần Quốc Hưng
Tin mới
Đối tác
LỜI GIỚI THIỆU

 

 

  • Giá trị cốt lõi:

NHÂN – TÂM – CHẤT – THÂN – TÍN

NHÂN: Con người luôn là tài sản vô giá trong ngôi nhà CEND.,JSC. Thật tuyệt vời nếu bạn có được những nhân viên có Tài, có Đức, có Chí.

TÂM: CEND.,JSC luôn đặt chữ tâm trong mọi trường hợp. Khi bạn làm một việc có tâm, bạn sẽ có nhiều điều nhận được còn hơn những gì bạn nghĩ

CHẤT: Mang sản phẩm có chất lượng đến với Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của CEND.,JSC.

THÂN: Đến với CEND.,JSC, Bạn không chỉ là Khách hàng mà bạn là người thân thiết như trong một gia đình.

TÍN: Với CEND.,JSC “Một lần mất tín vạn lần mất tin”