Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Mr. Nguyễn Đức Khang
Mr. Trần Quốc Hưng
Tin mới
Đối tác
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện AAO

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG CÔNG NGHỆ AAO

Xử lý nước thải bệnh viện không hề đơn giản bởi hàm lượng thuốc kháng sinh, máu mủ, vi khuẩn gây dịch bệnh có rất nhiều trong nước thải. Đặc biệt là chỉ tiêu Nito rất khó xử lý bởi trong nước thải bệnh viện, tỷ lệ chất nền/chất dinh dưỡng rất thấp, chỉ dao động 1/1 cho đế 1/1,5. Trong khi đó để xử lý nước hàm lượng nito ra khỏi nước thải bằng phương pháp sinh học thì tỷ lệ nito/chất nền phải trên 1/3. Do đó xử lý nước thải bệnh viện đang là vấn đề đau đầu cho các nhà khoa học môi trường.

Phần mềm tính toán lượng khí cần cấp cho bể Aerotank xử lý nước thải bệnh viện

(Công thức này tham khảo theo sách xử lý nước thải của giáo sư tiến sỹ Lâm Minh Triết, Tiến sỹ Nguyễn Thế Đồng, Viện trưởng viện môi trường và cộng sự)

Giải thích thuật ngữ:

1.1: là lượng oxi cần thiết để oxi hóa 1mg BOD5 (1.1-1.3)

Q: lưu lượng nước thải bệnh viện, m3/ngày

BOD: hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ tính theo oxi hóa sinh học mg/lq

DO: nồng độ oxi hòa tan cần duy trì trong bể (2-4mg/l)

NOD: lượng oxi cần thiết để oxi hóa một mg nito (4.3-4.7 mg O2/nito)

NH4: hàm lượng nito amoni có trong nước thải bệnh viện, mg/l

1.18: trọng lượng riêng không khí kg/m3

0.232: oxi chiếm chỗ 23,2 % trong không khí

0.08: hiệu quả vận chuyển oxi của thiết bị

1.9: hệ số an toàn (1.5-2)

Qkk: Lượng không khí cần cấp cho aerotank, m3/ngày. Các bạn khi tính máy thổi khí nên đổi ra m3/phút, cột áp lấy 6m rồi đưa cho nhà cung cấp chọn máy thổi khí cho mình

 

 

 

 

 

xu ly nuoc thai benh vien
công thức tính lượng khí bể Aerotank xử lý nước thải bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

Tính lượng khí cho bể Aerotank

Các bạn cần chuẩn bị các số liệu: lưu lượng Q, BOD, NH4 nhập vào.