Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Mr. Nguyễn Đức Khang
Mr. Trần Quốc Hưng
Tin mới
Đối tác
BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM

Các dự án đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trước khi đi vào hoạt động sản xuất các cơ sở phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …).

Sau khi đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường như trên, Quý Doanh nghiệp phải lập báo cáo và trình nộp lên cơ quan chức năng. Nếu Quý Doanh nghiệp đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường như cam kết thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho doanh nghiệp bản xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được chính thức đi vào hoạt động.

Trên cơ sở ĐTM đã lập và được cơ quan chức năng phê duyệt cùng với các nội dung thay đổi đã được chấp thuận nếu có, chủ dự án phải triển khai xây dựng, thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm:

- Công trình biện pháp bảo vệ môi trường đối với không khí gồm: hệ thống xử lý khí thải, bụi, mùi hôi ... - Công trình biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn gồm: thiết bị lưu chứa, kho chứa, biện pháp thu gom và quản lý chất ;thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.

- Công trình biện pháp bảo vệ môi trường đối với những sự cố và rủi ro môi trường như: trang thiết bị, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất, tràn dầu,...

Khi hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuân hiện hành doanh nghiệp phải Báo cáo kết quả thực hiện các công trình đó cho cơ quan chức năng để được thẩm định, kiểm tra và xác nhận. Chúng tôi gọi đây là Hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM

Căn cứ lập báo cáo hoàn thành ĐTM

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành ĐTM

- Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận

- Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM, sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với cơ quan chức năng việc thực hiện.

 

- Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc

Hồ sơ Báo cáo hoàn thành ĐTM

Theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Thông tư về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, hồ sơ Báo cáo hoàn thành ĐTM gồm:

- Một văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

- Một bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao Đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt

- Bảy bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2,3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương trở nên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra

Thời gian kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành ĐTM

- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với các trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

- Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với các trường hợp cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

 

Mọi chi tiết thắc mắc hoặc có nhu cầu lập báo cáo hoàn thành ĐTM này hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

 

>>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CEND<<

  • SĐT: (024)66873339/63293338
  • Email: moitruongcend@gmail.com
  • Địa chỉ trụ sở Số nhà N8-LK01, ngõ 24, đường Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  • VPĐD: Số 15A, ngách 9, ngõ 73, đường Yên xá, Thanh Trì, Hà Nội